top
logo

feed-image Feed Entries

joomla counter
Home สมาชิก
Membership
member PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.
 

  

การสม้ครสมาชิก

 

สมัคร online แล้วใช้สิทธิ์รับ ผลประโยชน์ ของสมาชิก ได้ทันที!

การสมัครสมาชิก ISACA จะต้องสมัครตรงไปทางสำนักงานใหญ่ของ ISACA ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น โดยสามารถสมัครแบบ on-line หรือทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์

สมาชิกของ ISACA มี 3 ประเภทคือ

สมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพด้าน IT

ISACA เป็นองค์กรที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  โดยผลงานต่างๆของสมาคมจะเป็นแหล่งความรู้ที่คุณสามารถนำไปใช้ในการเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานของคุณและแบ่งปันประสบการณ์ที่หลากหลายจากเพื่อร่วมวิชาชีพทั่วโลก

ค่าธรรมเนียมสมาชิกคลิก>> 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิคลิก>>
สนใจสมัครคลิก >>

สมาชิกนิสิตนักศึกษา

มาทำความรู้จักกับผู้นำด้าน IT governance, control, assurance and security ที่ ปราดเปรื่อง มีชื่อเสียง และมากด้วยประสบการณ์จากทั่วโลก และดูว่าท่านจะมีส่วนช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพนี้ได้อนาคตอย่างไร เข้ามาส่วนร่วมในแวดวงวิชาชีพนี้โดยการเป็นสมาชิกร่วมกับนิสิตนักศึกษากว่า 800 คนจาก 200 มหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยมีค่าธรรมเนียมสมาชิกรวมเพียงปีละ US$25 เท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>

สมาชิกนักวิชาการศึกษา

ปรับแนวทางของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยไปสู่ตลาดงานด้านวิชาชีพ เข้าถึงห้องสมุดที่มีกรณีศึกษาสมบูรณ์และตรงประเด็น เข้าสู่วงการของผู้ร่วมวิชาชีพ ตลอดจนร่วมชมสนามแข่งขันวิชาการด้าน IT ของนักเรียนทั่วโลก เข้าร่วมเป็นสมาชิกนักวิชาการศึกษาโดยได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมสมาชิก หากท่านมีคุณสมบัติต้องตามเงื่อนไข
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก>>

สมาชิกที่เกษียรอายุ

สำหรับสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป สามารถส่ง email คำขอพร้อมหลักฐานอายุ (เช่น Passport) ไปที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน เพื่อขอใช้สิทธิ์ retired member โดยจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมรายปี 50%

 

Membership has advantages

 


 

 ค่าธรรมเนียมและระยะเวลาของสมาชิกภาพ

 
วันที่สมัครระยะเวลาของสมาชิกภาพค่าธรรมเนียม

ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 พ.ค. 

ตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 

ตั้งแต่ 1 ส.ค. - 31 ธ.ค.  

ถึงวันที่ 31 ธ.ค. ของปีที่สมัคร

ถึงวันที่ 31 ธ.ค. ของปีที่สมัคร 

ถึงวันที่ 31 ธ.ค. ของปีถัดไป 

US $135.00 + $10.00+$10.00(หรือ $30.00 หากไม่ทำออนไลน์)

US $67.50 + $10.00+$10.00(หรือ $30.00 หากไม่ทำออนไลน์) 

US $135.00 + $10.00+$10.00(หรือ $30.00 หากไม่ทำออนไลน์)

*ค่าธรรมเนียมทั้งหมดประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมรายปี + ค่าธรรมเนียมภาคพื้น  + ค่าสมัครสมาชิกใหม่   โดยค่าสมัครสมาชิกใหม่   US$10.00 ในกรณีสมัคร online  และ US$30.00 ถ้าเป็นกรณีส่งใบสมัครผ่านโทรสารหรือทางไปรษณีย์

 

ตัวอย่างการคำนวนค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ค่าธรรมเนียมรายปี + ค่าธรรมเนียมภาคพื้น  + ค่าสมัครสมาชิกใหม่ =   
            $135    +   $10                    +  $10(online)      =   US $155


 

ข้อมูลเพิมเติม

 
AddThis Social Bookmark Button
 
ประโยชน์การเป็นสมาชิกของสมาคมฯ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

ค้นพบประโยชน์หลากหลายที่คุณจะได้รับจากการเป็นสมาชิก ISACA ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการศึกษาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ รับข่าวสารความเป็นไปในแวดวง IT และส่วนลดสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ
ด้านพัฒนาวิชาชีพ
 • ISACA eLibrary— แหล่งรวมวารสารและสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ ของ ISACA/ITGI มากกว่า 350 เล่ม
 • ห้องสมุดของสมาคมฯ ภาคพื่นกรุงเทพฯ — ใช้สิทธิ์ในการยืมหนังสือจากห้องสมุดสมาคมฯ
 • Free CPE—สมาชิกที่ถือวุฒิบัตรของ ISACA สามารถได้รับมากกว่า 60 CPEs ฟรีทุกปี
 • CISA, CISM, CGEIT and CRISC certification—สมาชิกได้รับส่วนลดสำหรับการลงทะเบียนสอบ คู่การติวสอบ และค่า ธรรมเนียมการรักษาสถานภาพของวุฒิบัตรเหล่านี้
 • Conferences and Training—สมาชิกได้รับสิทธิส่วนลดจากงานสัมนาฝึกอมรมต่างๆของ ISACA ทั่วโลก
 • Webcasts and e-Symposia—สมาชิกสามารถได้รับ 3 ชั่วโมง CPE ฟรีทุกเดือน! ด้วยการเข้าร่วมชม webcastและ สัมนาออนไลน์
 • Local (Chapter-level) Education— เข้าถึงโปรแกรมที่จะได้รับ CPE ด้วยค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่า ด้วยการเข้าสัมมนาและร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดโดยภาคพื้นต่างๆของ ISACA
 • Bookstore — ส่วนลดที่สมาชิกจะได้รับสำหรับหนังสือ บทความทางวิชาการ และสื่อต่างๆจากร้านหนังสือของ ISACA
 • Career Centre Enhancements—เข้าถึงตลาดงานต่างๆ รวมทั้งการนำโฆษณาจ้างงานเข้าโพลต์ไว้บน website ของ ISACA 
 • สิทธิ์การใช้ My ISACA เพื่อ update ข้อมูลของท่านและชั่วโมง CPE
ด้านการวิจัยพัฒนาความรู้
 • ISACA Journal —ได้รับวารสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์และจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ทุก 2 เดือนซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งการศึกษาที่สามารถได้รับชั่วโมง CPE ฟรีเพิ่มเติม
 • @ISACA— จดหมายข่าว (newsletter) ที่จัดทำสัปดาห์เว้นสัปดาห์จัดส่งทาง email ให้สมาชิก
 • COBIT Online—ส่วนลดในการรับข่าวสารและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงข้อมูล baseline functionality ของ COBIT แบบ on-line
 • COBIT Quickstart—สมาชิก download ฟรี - มูลค่า US$55 
 • Downloads—สิทธิ์เฉพาะของสมาชิกที่จะได้รับส่วนลดสำหรับงานวิจัย หรือสิทธิ์ในการเรียกดู  COBIT 4.1, Risk IT: Based on COBIT, Val IT และงานวิจัยและบทความต่างๆที่ตีพิมพ์โดย ITGI
 • Knowledge Center—สิทธิ์เฉพาะของสมาชิกในการเข้าถึงศูนย์รวมความรู้ด้านวิชาชีพ (professional knowledge) . ร่วมในเครือข่าย ศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดและเอกสารวิชาการกับผู้ร่วมวิชาชีพทั่วโลก 
 • Standards—เข้าถึง ISACA's IS Auditing Standards, Guidelines and Procedures  โดยใม่มีค่าใช้จ่าย
 • Audit Programs and Internal Control Questionnaires (ICQs)—เครื่องมือที่ใช้นำทางไปสู่ best practices
 • Research Opportunities—สนับสนุนการทำงานของ IT Governance Institute (ITGI) ในการพัฒนางานวิจัยด้าน IT governance control, assurance และ taburity professionals
เครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพ
 • Join a Discussion Forum เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและหาคำตอบที่สงสัยใน Forum ในแต่ละหัวข้อที่เป็นประเด็นสำคัญ ซึ่งรวมถึง Sarbanes-Oxley, IT governance, COBIT และ information security management.
 • Leadership Opportunities—ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้นำของสมาคม ISACA (boards and committees), ช่วยประพันธ์หนังสือหรือเขียนบทความ ช่วยเป็นบรรณาธิการหรือให้ข้อคิดเห็นสำหรับงานเอกสารงานวิจัย  ช่วยออกข้อสอบ หรือเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการในภาคพื้นกรุงเทพฯ.
 • Local Chapters—เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมหลากหลายที่จัดขึ้นโดยภาคพื้นกรุงเทพฯต่างๆ หรือภาคพื้นอื่นๆของ ISACA ทั่วโลก หรือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมของภาคพื้นกรุงเทพฯเพื่อเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มกิจกรรมต่างๆของภาคพื้นกรุงเทพฯ
AddThis Social Bookmark Button
 
สมาชิกนิสิตนักศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

 

สมาชิกนิสิตนักศึกษา

 

ท่านได้ตั้งเป้าหมายสำหรับอาชีพงานของท่านแล้วหรือยัง แล้วท่านจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไร หากมีผู้ที่ประกอบวิชาชีพในอาชีพงานที่ท่านตั้งเป้าหมายไว้เป็นผู้บอกทางให้ท่านจะดีเพียงใด เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกประเภทนิสิตนักศึกษาของ ISACA แล้วเริ่มทำความรู้จักกับผู้นำในธุรกิจต่างๆหลากหลายที่จะช่วยให้ท่านไปถึงเป้าหมายทางสายงานอาชีพของท่าน

ร่วมเป็นสมาชิกนสิตนักศึกษาของ ISACA เช่นเดียวกับนิสิตนักศึกษาท่านอื่นกว่า 800 ท่านใน 200 มหาวิทยาลัยทั่วโลก ซึ่งศึกษาอยู่ในสาขาวิชา information systems, business administration, accounting, information technology, engineering และ computer science.

 

 

  

Connect

ท่านเป็นผู้หนึ่งหรือไม่ที่อยากมีอาชีพในสายงานด้าน IT มาร่วมเป็นสมาชิกของ ISACA ที่จะเปิดประตูไปสู่โอกาสงานอื่นๆเพิ่มเติมเช่นในด้าน  security, audit, assurance, risk, privacy, compliance และอื่นๆอีกมากมาย!

การเป็นสมาชิกจะช่วยให้ท่านได้รับข่าวสารความรู้ที่จะช่วยท่านพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวของท่านในสายงานอาชีพ ท่านจะได้รู้จักกับผู้คนอีกมากมายที่ทำงานอยู่สายงานอาชีพที่ท่านสนใจ อีกทั้งโอกาสการจ้างงานที่รอท่านอยู่

   Download Student Membership Application (98k) 

 

Learn

ISACA's มีสมาชิกอยู่กว่า 86,000 ท่านซึ่งปฎิบัติงานอยู่ในตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ ( Information system auditors ) ที่ปรึกษา อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบสารสนเทศ หน่วยงานกำกับดูแล เจ้าหน้าที่และผู้บริหารหน่วยงานสารสนเทศ ผู้ตรวจสอบภายใน และอื่นๆ 

สมาชิกบางท่านอาจเพิ่งเริ่มเข้ามาในสายวิชาชีพนี้ในขณะที่บางท่านก็อาจมีประสบการณืการทำงานมาบ้างแล้ว พวกเขาเหล่านี้ทำงานอยู่ทั่วโลกใบแทบทุกประเภทธุรกิจ ความหลากหลายนี้ทำงานสมาชิกของ ISACA สามารถร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพ

Grow

สมาชิกประเภทนิสิตนักศึกษา ช่วยให้โอกาสท่านที่จะก้าวหน้าในสายงานอาชีพที่คุณสนใจและเพิ่มคุณค่าของคุณในตำแหน่งงานที่เปิดรับอยู่

  Download Student Member Brochure (1250k) 

 

เงื่อนไขการสมัครสมาชิกนิสิตนักศึกษา

 

การสมัครสมาชิกแบบ student จะครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อท่านได้ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงว่าท่านเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทแบบเต็มเวลาให้กับทาง ISACA โดยอาจเป็นเอกสารดังต่อไปนี้

 

-    หน้าจอ screen shot หรือสำเนาตารางเวลาเรียนของท่าน (เป็นภาษาอังกฤษ) ที่มีแสดงชื่อสถาบัน ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา วัน เวลา และจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปัจจุบัน  (a screen shot or a copy of your current class schedule with the name of the institution, name of the student, date and number of credit hours currently taking) หรือ

-    จดหมายรับรองจากทางฝ่ายทะเบียนของมหาวิทยาลัย (มีหัวจดหมายเป็นของสถาบัน) เป็นภาษาอังกฤษ ที่รับรองว่าในปัจจุบันท่านเป็นนักศึกษาของสถาบันแบบเต็มเวลา (Copy of a letter from the institution's registrar on university letterhead specifying that the applicant is currently enrolled as a full-time student)

 

โดยท่านสามารถส่งเอกสารข้างต้น ผ่านทาง ไปรษณีย์ email หรือ fax ไปที่รายละเอียดด้านล่าง

 

ISACA

Attn: Membership Coordinator (Students)

1055 Paysphere Circle

Chicago, Illinois 60674 USA

 

Tel: +1.847.660.5600

Fax: +1.847.253.1652

Email:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนค่าธรรมเนียมสมาชิก

การสมัครสมาชิกแนะนำให้ทำแบบ online โดยมีค่าธรรมเนียมสมาชิก $25 (จ่ายชำระผ่านบัตรเครดิตบน website) โดยทาง Bangkok Chapter ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียม local chapter fee สำหรับสมาชิกนิสิตนักศึกษา 

 

 

สมาชิก Student มีสิทธิประโยชน์เทียบเท่าสมาชิกแบบผู้ประกอบวิชาชีพด้าน IT (สมาชิกปกติ)  ยกเว้นจะไม่ได้รับ Journal แบบเป็นรูปเล่มกระดาษส่งไปรษณีย์ไปให้ สมาชิกจะสามารถอ่าน Journal ได้ทาง online ผ่านทาง website ของ www.isaca.org

 

  

สิทธิ์ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการเป็นสมาชิกนิสิตนักศึกษา

การพัฒนาวิชาชีพ

 • Career Centre—เข้าไปโพสต์ résumés/CVs ที่ website ของ ISACA และขอให้ส่ง e-mail notification เมื่อมีการลงประกาศตำแหน่งงานว่างเข้ามาใหม่
 • CISA, CISM, CGEIT and CRISC Certification—สิทธิ์รับส่วนลดเมื่อสมัครสอบและเอกสารเพื่อใช้เตรียมตัวสอบ
 • Conferences and Training—ส่วนลดในการเข้าร่วมงานสัมมนาต่างๆของ ISACA หรือของสมาคมอื่นที่มีข้อตกลงร่วมกับ ISACA 
 • Bookstore—ส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าจาก ISACA Bookstore ซึ่งรวมถึงหนังสือหรือบทความวิจัยต่างๆ
 • Webcasts and e-Symposia— เข้าชม e-Symposia ฟรีทุกเดือนซึ่งสามารถได้รับ Continuing Professional Education (CPE) 3 หน่วย
 • Local Education—ได้รับ CPE จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นโดย ISACA ภาคพื้นกรุงเทพฯ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกของภาคพื้น

งานวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ 

 • ISACA Journal—รับวารสาร ISACA Journal ทางอิเลคโทรนิคส์ 2 เดือนครั้ง
 • @ISACA—รับ membership newsletter เดือนละ 2 ครั้ง ทางอิเลคโทรนิคส์
 • Member-only Research—รับส่วนลดหรือยกเว้นค่าใช้จ่ายในบางกรณีสำหรับเอกสารทางวิชาการเช่น COBIT 4.1, Val IT, IT Assurance Guide: Using COBIT, Implementation Guide: Using COBIT and Val IT, COBIT Security Baseline and many others
 • Baseline access to COBIT Online
 • Knowledge Center—สิทธิ์ในการเข้าสู่ online database ที่มีมากกว่า 6,000 Internet-based knowledge references
 • Standards— เข้าถึง ISACA's IS Auditing Standards และ  Internal Control Questionnaires and guidance ที่จะช่วยนำท่านไปสู่  best practices

เข้าสู่เครือข่ายของผู้ประกอบวิชาชีพ 

 • Discussion Forums—ร่วมแบ่งปัน คำแนะนำหรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิเช่น Sarbanes-Oxley, IT governance, COBIT และ  information security management.
 • Leadership—เป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรรมการของ ISACA ช่วยประพันธ์งานหรือช่วยเป็นบรรณาธิการ  ร่วมออกข้อสอบสำหรับวุฒิบัตร หรือ เป็นกรรมการของภาคพื่นกรุงเทพฯ.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ประโยชน์ของสมาชิกนิสิตนักศึกษา คลิก>>


AddThis Social Bookmark Button
 
สมาชิกนักวิชาการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

โปรแกรมสำหรับสมาชิกนักวิชาการศึกษา

สมาชิกนักวิชาการศึกษา ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกเฉพาะอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย ในคณะที่มีการสอนหลักสูตรด้าน IT, MIS หรือ บัญชี ซึ่งวิชาที่สอนมีเนื้อหาเกี่ยวกับ IT governance, audit accounting information systems หรือ security. สิทธิ์นี้ให้เพียงอาจารย์หนึ่งท่านต่อหนึ่งคณะของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

นอกจากสิทธิ์การได้รับสมาชิกภาพดังกล่าวนี้ สมาชิกนักวิชาการศึกษาจะยังได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาอาทิเช่น  IT Governance Using COBIT and Val IT, กรณีศึกษาต่างๆ, ต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอน( ISACA Model Curricula) , เอกสารการสอน(Slide Presentation) COBIT และเครื่องมือช่วยในการสอนอื่นๆ -- เพื่อแลกเปลี่ยนกับข้อตกลงที่จะแบ่งปันเอกสารการสอน COBIT ที่อาจารย์ได้พัฒนาขึ้นเอง และการแนะนำให้นักเรียนสมัครเป็นสมาชิกนิสิตนักศึกษาของ ISACA

ส่งเสริมวิชาชีพให้นักเรียนของท่าน

ท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในสถาบันการศึกษาที่ท่านสังกัดอยู่ และท่านทราบดีว่าประสบการณ์การสอนของท่านมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้นักเรียนของท่านตัดสินใจเลือกวิชาชีพที่เหมาะสมที่สุด การเข้าเป็นสมาชิกของ ISACA จะช่วยให้ท่านเข้าถึงแหล่งความรู้ที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาทั้งนักเรียนและตัวท่านเอง

ช่วยกันสนับสนุนให้นักเรียนของท่านมีความสนใจและเตรียมพร้อมสำหรับวิชาชีพด้านการตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ตลอดจน IT Governance

เพิ่มพูนแหล่งความรู้ของท่าน

ท่านที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกนักวิชาการศึกษาของ ISACA จะได้สิทธิ์สมาชิกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของ International Dues (ชำระเพียงค่าธรรมเนียมของภาคพื้นกรุงเทพฯ US$ 10.-)โดยสิทธิ์ที่ได้รับจะรวมถึงการใช้  eLibrary ส่วนลด ISACA Bookstore  วารสาร ISACA Journal และอื่นๆอีกมาก ตลอดจนสื่อการสอนสำหรับ COBIT

ก้าวหน้าไปในวิชาชีพของท่าน

ในฐานะของสมาชิกนักวิชาการศึกษา จะช่วยท่านให้ความรู้แก่นักเรียนของท่านเกี่ยวกับวุฒิบัตรของ ISACA ซึ่งผู้ที่ถือวุฒิบัตรของ ISACA จะอยู่ในกลุ่มที่ได้งินเดือนสูงและได้รับการยอมรับจากแวดวงวิชาชีพด้าน IT

วุฒิบัตรของ ISACA ทั้ง 4 ปะเภทได้แก่: Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Information Security Manager (CISM), Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT), และล่าสุด Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC).

  Download Academic Advocate Application (109k)

  Download Academic Advocate Brochure (200k)

 

สมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพด้าน IT

ในกรณีที่สถานะความเป็นอาจารย์ของท่านไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น ISACA ชวนเชิญให้ท่านได้พิจารณาการเข้าเป็นสมาชิกประเภทผู้ประกอบวิชาชีพด้าน IT ซึ่งสิทธิ์ประโยชน์จะครอบคลุมถึงสิทธิ์ทุกอย่างของสมาชิกนักวิชาการศึกษาทั้งหมดและมากกว่า .  

ข้อมูลเพิ่มเติมของสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพด้าน IT    


หน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกนักวิชาการศึกษา

 • แนะนำให้นิสิตนักศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับ ISACA และประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกประเภทนิสิตนักศึกษาของ ISACA ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตนักศึกษาได้ทราบถึงโอกาสของสายงานอาชีพในด้าน  IT assurance และ information security management.
 • พิจารณาจัดตั้ง ISACA student group ของคณะ และสร้างความสัมพันธ์กับ ISACA ภาคพื้นกรุงเทพฯเพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆของภาคพื้นกรุงเทพฯ
 • ชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงวุฒิบัตรต่างๆของ  ISACA และประโยชนืที่จะมีต่อวิชาชีพในอนาคตในการได้มาซึ่งวุฒิบัตรอันได้แก่ CISA, CISM, CGEIT และ CRISC
 • สอนนิสิตนักศึกษาในหัวข้อ Introduction to COBIT และหลักการของ COBIT ให้นักเรียนในชั้นเรียน
 • จัดทำหลักสูตรที่อิงกับ ISACA model curricula (Assurance and Security) ในมหาวิทยาลัย
 • แนะนำให้ห้องสมุดของคณะมี ISACA Journal ซึ่งจัดส่งให้สมาชิก 2 เดือนครั้ง .
 • ให้  feedbackกลีบไปที่ ISACA สำหรับ COBIT, ISACA model curricula และ IT Governance Using COBIT and Val IT materials
AddThis Social Bookmark Button
 
MemberFAQ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

 

FAQ 


 • สมาชิก ISACA มีกี่ประเภท?

  สมาชิกของ ISACA มี 3 ประเภท ได้แก่ 1. สมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพด้าน IT 2. สมาชิกนิสิตนักศึกษา 3. สมาชิกนักวิชาการศึกษา  

 • สมัครสมาชิกได้ทางใดบ้าง?

  การสมัครสมาชิกของ ISACA นั้น จะต้องสมัครตรงไปทาง ISACA Headquarters ไม่สามารถสมัครผ่านทางสมาคมฯภาคพื้นกรุงเทพฯหรือ local chapter ได้ โดยทางที่สะดวกที่สุดคือการสมัคร online ผ่านทาง website http://www.isaca.org/Membership/Join-ISACA  

 • จะต่ออายุสมาชิก online ได้อย่างไร?

  ในกรณีที่ท่านยังไม่ต่ออายุสมาชิกในปีนั้น เมื่อท่าน login เข้าสู่ website www.isaca.org ระบบจะแสดงข้อมูลเตือนให้ท่านทราบ ให้คลิก "Renew Now"  link เพื่อเริ่มขั้นตอนการต่ออายุ ท่านอาจดำเนินการต่ออายุได้โดยการคลิกไปที่  my ISACA tab แล้วคลิก Renew button ภายใต้ Membership Status.

 • การแจ้งเปลี่ยนข้อมูลของสมาชิก เช่น ต้องการเปลี่ยนที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์จะ ทำได้อย่างไร?

  การแจ้งเปลี่ยนข้อมูลหลักของสมาชิก ให้ Login  ไปที่ www.isaca.org. แล้วคลิกที่ MyISACA tab จากนั้นคลิก MyProfile, ตามด้วยการคลิกที่ Contact Information ระบบจะแสดงข้อมูลปัจจุบันของท่าน ให้คลิกไปที่ Edit button เพื่อบันทึกเปลี่ยนแปลงข้อมูล

 • สมาชิกจะต้องเข้าสังกัดภาคพื้น (local chapter) อันใดอันหนึ่งด้วยหรือไม่?

  ถ้าท่านอาศัยหรือทำงานอยู่ในรัศมี 50 miles หรือ 80 กม. ของภาคพื้น (chapter) ใดภาคพื้นหนึ่ง ท่านต้องสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของภาคพื้นนั้นและชำระค่าธรรมเนียมของภาคพื้นดังกล่าว

 • มี online discussion groups ที่สมาชิกสามารถเข้าร่วมหรือไม่?

   Login  ไปที่ www.isaca.org.  คลิกไปที่ Knowledge Center, สมาชิกสามารถเข้สู่เครือข่ายของสมาชิก ศึกษา และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเพื่อนร่วมวิชาชีพ ตลอดจนแบ่งปันเอกสารทางวิชาการต่างๆ

 • สมาชิกสามารถโอนไปให้ผู้หรือหรือยกเลิกและขอคืนค่าสมาชิกได้หรือไม่?

  สมาชิกของ ISACA ไม่สามารถยกเลิกในระหว่างปีหรือโอนให้ผู้อื่นได้ เนื่องจากสิทธิ์ที่สามารถ download ข้อมูลต่างๆจาก website ของ ISACA ไม่สามารทำการตัดตอนได้

 • ในกรณีที่ลืม username และ password จะทำอย่างไร?
  จากหน้า website ของ www.isaca.org ที่บริเวณ login prompt คลิก Forgot your password? ระบบจะแสดงข้อมูลให้ท่านใส่ email address จากนั้นระบบจะส่ง email ไปให้ท่านจาก อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ซึ่งจะให้ link ที่ให้ท่านได้ไป  rกำหนดรหัสผ่าน password ของท่านใหม่  

  กรุณาอย่าสร้าง username ขึ้นมาใหม่ ท่านสามารถใช้ username ที่มีอยู่เดิมแล้วเท่านั้นที่จะเข้าสู่หน้า web page ที่มีการสงวนสิทธิ์ให้สำหรับสมาชิก


 • มีทางเลือกในการขำระเงินค่าสมาชิกทางใดได้บ้างในกรณีที่สมัครสมาชิก online?

  ท่านสามารถขำระค่าธรรมเนียมสมาชิกเมื่อสมัครสมาชิกแบบ online ได้ทันทีโดยใช้บัตรเครดิต  American Express, MasterCard, Diners Club หรือ VISA. หรือบันทึกข้อมูลการสมัครไว้ก่อนแล้วชำระในภายหลังโดยการส่งเป็นดร๊าฟธนาคารทางไปรษณีย์หรือให้การโอนเงินผ่านธนาคาร

 • ในกรณีย้ายประเทศที่อยู่ในระหว่างปี จะแจ้งเปลี่ยน local chater ได้หรือไม่ ?

  ท่านสามารถเปลี่ยนภาคพื้นหรือ chapter ที่ท่านสังกัดได้ทุกเวลา Login ไปที่ www.isaca.org, คลิกที่ MyISACA tab จากนั้นคลิก  MyProfile แล้วคลิก Account and Demographic Info tab เพื่อให้ระบบแสดงข้อมลในปัจจุบัน  จากนั้นให้คลิก   Edit button เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

  หลังจากที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้ว หากต้องการติดต่อกับภาคพื้นที่เปลี่ยนใหม่ ท่านสามารถไปที่  access chapter contact information.

AddThis Social Bookmark Button
 


bottom

ISACA Bangkok Chapter St. Gabriel Foundation Building, Soi Thonglor 25, Sukhumvit 55 Rd. Thailand 10110 Tel:66-89777-0900