top
logo


joomla counter
member PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.
 

  

การสม้ครสมาชิก

 

สมัคร online แล้วใช้สิทธิ์รับ ผลประโยชน์ ของสมาชิก ได้ทันที!

การสมัครสมาชิก ISACA จะต้องสมัครตรงไปทางสำนักงานใหญ่ของ ISACA ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น โดยสามารถสมัครแบบ on-line หรือทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์

สมาชิกของ ISACA มี 3 ประเภทคือ

สมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพด้าน IT

ISACA เป็นองค์กรที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  โดยผลงานต่างๆของสมาคมจะเป็นแหล่งความรู้ที่คุณสามารถนำไปใช้ในการเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานของคุณและแบ่งปันประสบการณ์ที่หลากหลายจากเพื่อร่วมวิชาชีพทั่วโลก

ค่าธรรมเนียมสมาชิกคลิก>> 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิคลิก>>
สนใจสมัครคลิก >>

สมาชิกนิสิตนักศึกษา

มาทำความรู้จักกับผู้นำด้าน IT governance, control, assurance and security ที่ ปราดเปรื่อง มีชื่อเสียง และมากด้วยประสบการณ์จากทั่วโลก และดูว่าท่านจะมีส่วนช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพนี้ได้อนาคตอย่างไร เข้ามาส่วนร่วมในแวดวงวิชาชีพนี้โดยการเป็นสมาชิกร่วมกับนิสิตนักศึกษากว่า 800 คนจาก 200 มหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยมีค่าธรรมเนียมสมาชิกรวมเพียงปีละ US$25 เท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>

สมาชิกนักวิชาการศึกษา

ปรับแนวทางของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยไปสู่ตลาดงานด้านวิชาชีพ เข้าถึงห้องสมุดที่มีกรณีศึกษาสมบูรณ์และตรงประเด็น เข้าสู่วงการของผู้ร่วมวิชาชีพ ตลอดจนร่วมชมสนามแข่งขันวิชาการด้าน IT ของนักเรียนทั่วโลก เข้าร่วมเป็นสมาชิกนักวิชาการศึกษาโดยได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมสมาชิก หากท่านมีคุณสมบัติต้องตามเงื่อนไข
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก>>

สมาชิกที่เกษียรอายุ

สำหรับสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป สามารถส่ง email คำขอพร้อมหลักฐานอายุ (เช่น Passport) ไปที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน เพื่อขอใช้สิทธิ์ retired member โดยจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมรายปี 50%

 

Membership has advantages

 


 

 ค่าธรรมเนียมและระยะเวลาของสมาชิกภาพ

 
วันที่สมัครระยะเวลาของสมาชิกภาพค่าธรรมเนียม

ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 พ.ค. 

ตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 

ตั้งแต่ 1 ส.ค. - 31 ธ.ค.  

ถึงวันที่ 31 ธ.ค. ของปีที่สมัคร

ถึงวันที่ 31 ธ.ค. ของปีที่สมัคร 

ถึงวันที่ 31 ธ.ค. ของปีถัดไป 

US $135.00 + $10.00+$10.00(หรือ $30.00 หากไม่ทำออนไลน์)

US $67.50 + $10.00+$10.00(หรือ $30.00 หากไม่ทำออนไลน์) 

US $135.00 + $10.00+$10.00(หรือ $30.00 หากไม่ทำออนไลน์)

*ค่าธรรมเนียมทั้งหมดประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมรายปี + ค่าธรรมเนียมภาคพื้น  + ค่าสมัครสมาชิกใหม่   โดยค่าสมัครสมาชิกใหม่   US$10.00 ในกรณีสมัคร online  และ US$30.00 ถ้าเป็นกรณีส่งใบสมัครผ่านโทรสารหรือทางไปรษณีย์

 

ตัวอย่างการคำนวนค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ค่าธรรมเนียมรายปี + ค่าธรรมเนียมภาคพื้น  + ค่าสมัครสมาชิกใหม่ =   
            $135    +   $10                    +  $10(online)      =   US $155


 

ข้อมูลเพิมเติม

 
AddThis Social Bookmark Button
 
bottom

ISACA Bangkok Chapter St. Gabriel Foundation Building, Soi Thonglor 25, Sukhumvit 55 Rd. Thailand 10110 Tel:66-89777-0900