top
logo


joomla counter
Home วุฒิบัตร
Certifications PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Webmaster   

การจัดสอบวุฒิบัตร

การสอบวุฒิบัตรในปี 2560-2561 สามารถสมัครได้แล้ววันนี้!!

เริ่มตั้งแต่ปี 2560 การสอบวุฒิบัตรจะเป็นการสอบแบบ Computer-based Testing (CBT) โดยผู้สอบจะต้องเดินทางไปสอบยังศูนย์สอบที่ระบุไว้ ผู้สอบสามารถเลือกวันที่จะสอบได้ภายในช่วงเวลาที่ระบุ ดังนี้

ช่วงเวลาที่ 3/2560: วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2017 (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 20 ธันวาคม 2560)

 

 

สำหรับปี 2561 ช่วงระยะเวลาของการสอบมีดังนี้

 

ช่วงที่ 1/2561

ช่วงที่ 2/2561

ช่วงที่ 3/2561

วันเริ่มต้น

กุมภาพันธ์ 2561

มิถุนายน 2561

1 ตุลาคม 2561

วันสิ้นสุด

24 พฤษภาคม 2561

23 กันยายน 2561

24 มกราคม 2562

วันเริ่มให้ลงทะเบียน

ธันวาคม 2560

ธันวาคม 2561

กรกฎาคม 2561

วันหมดเขตให้ลงทะเบียน

18 พฤษภาคม 2561

18 กันยายน 2561

18 มกราคม 2562

วันหมดเขตการขอเลื่อนวันสอบ

24 พฤษภาคม 2561

23 กันยายน 2561

24 มกราคม 2562

 

ค่าธรรมเนียมการสอบ สำหรับปั 2560-1 (ท่านสามารถสมัครสมาชิกไปพร้อมกับการสมัครสอบ)

 

ราคาสมาชิก

ราคาบุคคลทั่วไป

 

 

ราคาปกติ

US $575US $760 

Download รายละเอียดการสอบปี 2560

Download รายละเอียดการสอบปี 2561  

สมัครสอบ คลิก>>

สถานที่สอบ: 

1. The Enterprise Resource Training ชั้น 3 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ II เลขที่ 2922/135-136 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10320 

     โทร 027181599 แผนที่

2. Trainex Training Center (NT) เลขที่ 90 CW เทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 021683112 แผนที่

3. Trainocate เลขที่ 999/9 อาคารเซ็นทรัลเวริ์ล  ชั้น 16 Unit ML 1606 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 026131033 แผนที่

 รายละเอียดอื่นๆ

 • จำนวนข้อและระยะเวลาสอบ: 150 ข้อภายใน 4 ชั่วโมง
 • ผลสอบ. ผู้สอบสามารถทราบผลสอบได้ทันทีภายหลังทำข้อสอบเสร็จแล้ว อย่างไรก็ดี ผลสอบอย่างเป็นทางการจะส่งให้ท่านทาง email ภายใน 10 วันทำการ
 • การสอบใหม่: หากท่านสอบไม่ผ่านและต้องการสอบใหม่ ท่านจะไม่สามารถสมัครสอบใหม่ได้ในช้วงเวลาเดียวกัน ต้องรอสมัครสอบในช่วงเวลาถัดไป

 


 

 
 
Register Online

The Certified Information Systems Auditor (CISA) เป็นวุฒิบัตรแรกและเป็นหลักสำคัญของ ISACA ในปัจจุบันมีผุ้ถือวุฒิบัตร CISA อยู่กว่า 75,000 คนใน 160 ประเทศทั่วโลก CISA เป็นวุฒิบัตรสำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบ ควบคุม และรับรองระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นที่รับรูต่อบุคคลในวงการในระดับสากล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ CISA        

การจัดติวสอบ CISA   

การขึ้นทะเบียน CISA หลังสอบผ่าน

การรักษาสถานภาพของ CISA หลังขึ้นทะเบียน

กิจกรรมที่สามารถนับ CPE ได้ 

จำนวนผู้ถือวุมิบัตร CISA จนถึงปัจจุบัน     : 237 คน

ปี 2559: 239 คน

ปี 2558; 195 คน 

ปี 2557: 218 คน

ปี 2556: 194 คน

ปี 2555: 191 คน

ปี 2554: 172 คน 

การสอบในครั้งที่ผ่านมา:

ปี 2560:

 • เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน: สมัครสอบ 44 คน สอบผ่าน 21 คน (เป็นสมาชิก 13 คน ไม่เป็นสมาชิก 8 คน)
 • เดือนสิงหาคม-กันยายน: สมัครสอบ (ยังไม่ทราบ)   คน สอบผ่าน (ยังไม่ทราบผล)  คน
 • เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคน: สมัครสอบ (ยังไม่ทราบ) คน สอบผ่าน (ยังไม่ทราบผล) คน

ปี 2559:

 • เดือนมิถุนายน: สมัครสอบ 35 คน สอบผ่าน 17 คน
 • เดือนกันยายน: สมัครสอบ 28  คน สอบผ่าน 13 คน
 • เดือนธันวาคน: สมัครสอบ x คน สอบผ่าน 20 คน

 

ปี 2558:

 • สมัครสอบ 67 คน สอบผ่าน 23 คน

 

ปี 2557:

 • เดือนมิถุนายน: สมัครสอบ 39 คน สอบผ่าน 8 คน
 • เดือนกันยายน: สมัครสอบ 13 คน สอบผ่าน 6 คน
 • เดือนธันวาคน: สมัครสอบ 40 คน สอบผ่าน (รอผล) คน

ปี 2556:

 • เดือนมิถุนายน:  สมัครสอบ 53 คน สอบผ่าน 12 คน
 • เดือนธันวาคม:  สมัครสอบ 70 คน สอบผ่าน 10 คน (16%)

ปี 2555:

เดือนมิถุนายน:  สมัครสอบ 98 คน สอบผ่าน 17 คน

เดือนธันวาคม: สมัครสอบ 74 คน สอบผ่าน 8 คน

  View the CISA video clip

CISM 

Register Online

The Certified Information Security Manager (CISM) เป็นวุฒิบัตรสำหรับการบริหารจัดการเฉพาะด้าน ซึ่งมีผู้ถือวุฒิบัตรนี้แล้วกว่า 10,000 คนทั่วโลกนับตั้งแต่มีการออกวุฒิบัตรนี้ในปี ค.ศ. 2003 เมื่อเทียบกับวุฒิบัตรด้านการรักษาความปลอดภัยอื่นๆแล้ว  CISM เหมาะสมผู้ที่บริหารจัดการ ออกแบบ ควบคุมดูแล และประเมินโปรแกรมการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศขององค์กร CISM กำหนดถึงความสามารถที่เป็นแกนหลักและมาตรฐานของประสิทธิภาพการทำงานในระดับสากลซึ่งผู้ที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศจะต้องมี

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CISM

การติวสอบ CISM ดูตารางการสัมมนาสำหรับปีปัจจุบัน  

จำนวนผู้ถือวุมิบัตร CISM จนถึงปัจจุบัน    : 86 คน

ปี 2559  87 คน

        ปี 2558: 83 คน 

ปี 2557:  83 คน 

ปี 2556: 68 คน 

ปี 2555: 63 คน  

ปี 2554: 58 คน 

 

การสอบในครั้งที่ผ่านมา:

ปี 2560:

 • เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน: สมัครสอบ 10 คน สอบผ่าน 6 คน (เป็นสมาชิก 5 คน ไม่เป็นสมาชิก 1 คน)
 • เดือนสิงหาคม-กันยายน: สมัครสอบ (ยังไม่ทราบ)   คน สอบผ่าน (ยังไม่ทราบผล)  คน
 • เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคน: สมัครสอบ (ยังไม่ทราบ) คน สอบผ่าน (ยังไม่ทราบผล) คน

 

ปี 2559:

 • เดือนมิถุนายน: สมัครสอบ 12 คน สอบผ่าน 6 คน
 • เดือนกันยายน: สมัครสอบ 11 คน สอบผ่าน 5 คน
 • เดือนธันวาคน: สมัครสอบ x คน สอบผ่าน 3 คน

 

ปี 2558:

 • สมัครสอบ 18 คน สอบผ่าน 13 คน

ปี 2557:

 • เดือนมิถุนายน:  สมัครสอบ 7 คน สอบผ่าน 5 คน
 • เดือนกันยายน:  สมัครสอบ 6 คน สอบผ่าน 2 คน
 • เดือนธันวาคน: สมัครสอบ 6 คน สอบผ่าน (รอผล) คน

 

ปี 2556:

 • เดือนมิถุนายน: สมัครสอบ 9 คน  สอบผ่าน 2 คน 
 • เดือนธันวาคม:  สมัครสอบ 19  คน สอบผ่าน 11 คน (58%)

ปี 2555:

เดือนมิถุนายน:  สมัครสอบ 8 คน สอบผ่าน 2 คน

เดือนธันวาคม: สมัครสอบ 19 คน สอบผ่าน 7 คน

 View the CISM video clipCGEIT 

Register

วุฒิบัตรด้านการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเพื่อให้การยอมรับผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ สำหรับความรู้และการนำไปใช้ซึ่งหลักการและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิบัตรนี้ออกแบบมาเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งมีความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการ การให้คำแนะนำปรึกษา และการตรวจสอบ ดังที่ได้กำหนดไว้ใน แนวปฏิบัติของงานที่ให้รายละเอียดหน้าที่งานและความรู้ด้านการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การได้รับวุฒิบัตรนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจที่มากขึ้นสำหรับโปรแกรมการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุม ที่จะช่วยในการกำหนดความรับผิดชอบในการกำกับดูแลทั่วทั้งองค์กร  


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CGEIT

จำนวนผู้ถือวุมิบัตร CGEIT จนถึงปัจจุบัน    : 20 คน

ปี 2559: 20 คน

        ปี 2558: 17 คน 

ปี 2557: 17 คน 

ปี 2556: 14 คน  

ปี 2555: 13 คน   

ปี 2554: 12 คน 

จำนวนผู้ขึ้นทะเบียน CGEIT 

การสอบในครั้งที่ผ่านมา:

ปี 2560:

 • เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน: สมัครสอบ 1 คน สอบผ่าน 1 คน (เป็นสมาชิก 1 คน ไม่เป็นสมาชิก 0 คน)
 • เดือนสิงหาคม-กันยายน: สมัครสอบ (ยังไม่ทราบ)  คน สอบผ่าน (ยังไม่ทราบผล)  คน
 • เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคน: สมัครสอบ (ยังไม่ทราบ) คน สอบผ่าน (ยังไม่ทราบผล) คน

ปี 2559:

 • เดือนมิถุนายน:  สมัครสอบ 2 คน สอบผ่าน 2 คน

ปี 2558:

 • สมัครสอบ 6 คน สอบผ่าน 3 คน

ปี 2557:

 • เดือนมิถุนายน:  สมัครสอบ 1 คน สอบผ่าน 0 คน
 • เดือนธันวาคน: สมัครสอบ 5 คน สอบผ่าน (รอผล) คน

 

ปี 2556:

 • เดือนมิถุนายน: สมัครสอบ 4 คน  สอบผ่าน 3 คน 
 • เดือนธันวาคม:  สมัครสอบ 2 คน สอบผ่าน 2 คน (100%)

ปี 2555:

เดือนมิถุนายน:  สมัครสอบ 1 คน สอบผ่าน - คน

เดือนธันวาคม: สมัครสอบ 4 คน สอบผ่าน 4 คน

 View the CGEIT video clip

CRISC Logo

Register 

 

The Certified in Risk and Information Systems Control™ certification หรือ CRISC™(อ่านว่า ซี-ริสก์) มีขึ้นเพื่อให้การยอมรับผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาชีพต่างๆสำหรับการมีความรู้ด้านความเสี่ยงขององค์กรและความสามารถที่จะออกแบบ นำไปใช้ เฝ้าติดตาม และรักษาไว้ซึ่งการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว  วุฒิบัตรนี้ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผู้ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานจริงในการระบุ ประเมิน และวัดผลความเสี่ยง ตอบสนองต่อความเสี่ยง เฝ้าติดตามความเสี่ยง ออกแบบการควบคุมด้านระบบสารสนเทศและการนำไปใช้ เฝ้าติดตามและบำรุงรักษาการควบคุมด้านระบบสารสนเทศ วุฒิบัตร CRISC ไม่เพียงแต่ให้การรับรองผู้ประกอบวิชาชีพผู้ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในการระบุและประเมินความเสี่ยงเฉพาะองค์กรเท่านั้น แต่ยังช่วยให้พวกเขาสามารถช่วยองค์กรในการที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของธุรกิจโดยการออกแบบ นำไปใช้ เฝ้าติดตามและบำรุงรักษาการควบคุมด้านระบบสารสนเทศตามแนวความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


ดูรายละเอียดเพ่มเติมเกี่ยวกับ CRISC.

การติวสอบ CRISC ดูตารางการสัมมนาสำหรับปีปัจจุบัน 

จำนวนผู้ถือวุมิบัตร CRISC จนถึงปัจจุบัน    : 52 คน

จนถึงสิ้น

ปี 2559; 54 คน

        ปี 2558; 49 คน 

ปี 2557; 51 คน

ปี 2556: 51 คน 

ปี 2555: 49 คน   

ปี 2554: 53 คน 

 

การสอบในครั้งที่ผ่านมา:

ปี 2560:

 • เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน: สมัครสอบ 6 คน สอบผ่าน 1 คน (เป็นสมาชิก 1 คน ไม่เป็นสมาชิก 0 คน)
 • เดือนสิงหาคม-กันยายน: สมัครสอบ (ยังไม่ทราบ)   คน สอบผ่าน (ยังไม่ทราบผล)  คน
 • เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคน: สมัครสอบ (ยังไม่ทราบ) คน สอบผ่าน (ยังไม่ทราบผล) คน

ปี 2559:

 • เดือนมิถุนายน: สมัครสอบ 9  คน สอบผ่าน 4  คน
 • เดือนธันวาคน: สมัครสอบ x  คน สอบผ่าน 1 คน

 

 ปี 2558:

 • สมัครสอบ 18 คน สอบผ่าน 7 คน

ปี 2557:

 • เดือนมิถุนายน:  สมัครสอบ 9 คน สอบผ่าน 3 คน
 • เดือนธันวาคน: สมัครสอบ 5 คน สอบผ่าน (รอผล) คน

ปี 2556:

 • เดือนมิถุนายน:  สมัครสอบ 2 คน สอบผ่าน 1 คน 
 • เดือนธันวาคม:  สมัครสอบ 6  คน สอบผ่าน 3 คน (50%)

ปี 2555:

เดือนมิถุนายน:  สมัครสอบ 3 คน สอบผ่าน - คน

เดือนธันวาคม  สมัครสอบ 1 คน สอบผ่าน 1 คน

 
CISA logo 

สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ จะมีการจัดติวสอบ CISA หรือ CISA Examination Preparation Program ก่อนวันสอบประมาณ 1 เดือน เป็นเวลา 5 วันในวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งโดยปกติสำหรับการสอบในเดือนมิถุนายน สมาคมฯ จะจัดติวสอบในเดือนพฤษภาคม และสำหรับการสอบในเดือนธันวาคม สมาคมฯ จะจัดติวสอบในเดือนพฤศจิกายน สำหรับปี 2559 ตารางเวลาการจัดติวสอบมีดังนี้

 

ครั้งที่ 1 วันที่ 7-8, 14-15, และ 21 พ.ค. 2559

ครั้งที่ 2 วันที่  5-6, 12-13 และ 19 พ.ย. 2559  เปิดรับสมัคร 1 ต.ค. 2559 รายละเอียด คลิก>>

ค่าธรรมเนียมการอบรมสำหรับปี 2559 มีดังนี้

 •  ผู้สมัครสอบ  7,000 บาท
 •  สมาชิก ISACA/ITSMF/IIA 12,000 บาท
 • บุคคลทั่วไป 16,000 บาท
 •  ผู้ที่เคยเข้าอบรมแล้ว 4,000 บาท

 

AddThis Social Bookmark Button
LAST_UPDATED2
 
bottom
top

Latest News

Popular


bottom

ISACA Bangkok Chapter St. Gabriel Foundation Building, Soi Thonglor 25, Sukhumvit 55 Rd. Thailand 10110 Tel:66-89777-0900