top
logo

feed-image Feed Entries

joomla counter
Home
Welcome to ISACA Bangkok Chapter
ประกาศแจ้งการเลื่อนลงทะเบียนเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมฯ
วันพุธที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประกาศ

 
เนื่องจากสมาคมฯ กำลังอยุ๋ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซด์และระบบลงทะเบียนเข้าอบรมหลักสูตรออนไลน์
จึงขอเลื่อนการเปิดรับลงทะเบียนสำหรับหลักสุตรต่างๆ ของสมาคมฯ ออกไปจนถึวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
ยกเว้นหลักสูตรต่อไปนี้ที่ผู้สนใจยังคงสามารถลงทะเบียนได้ตามปกติ
 
 1. เตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบ IT ครั้งที่ 1/2018  
 2. หลักสูตรผู้ตรวจสอบด้านไอทีมืออาชีพ ภาค 1 และภาค 2
 
ทางสมาคมฯขออภัยในความไม่สะดวกมาณ ที่นี้ 

 
 
AddThis Social Bookmark Button
 
Professional IT Audit
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

 

ISACA จัดอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบด้านไอทีมืออาชีพ

ภาค 1: วันที่ 6-8 มีนาคม 2561

ภาค /: วันที่ 13-15 มีนาคม 2561 

สถานที่: โรงแรมซีนิท ซอยนานา

 Download รายละเอียดหลักสูตร      

 ลงทะเบียนออนไลน์

 หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

·       ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้บริหารด้านการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทั้งภายในและภายนอก) ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านนี้มาแล้วอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป หรือผ่านหลักสูตรเตรียมพร้อมการตรวจสอบไอทีของสมาคมฯ มาแล้ว

·       ผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อสอบวุฒิบัตร Certified Information Systems Auditor (CISA) ในอนาคต

·       ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้บริหารการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

·       ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้บริหารกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หลักสูตร ภาค 1

วันอังคารที่ 6 มีนาคม - วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 9:00-16:00 น. ประกอบด้วย

·         The process of Auditing Information Systems (1 วัน)

วิทยากร - คุณวรางคณา มุสิกะสังข์            Director – Risk assurance Services, PwC

·         Governance and Management of IT (1 วัน)           

วิทยากร – คุณรินทร์ วัฒกานนท์   Analytic development, Audit division, siam commercial bank

·         Information Systems Acquisition, Development and Implementation (1 วัน)

วิทยากร – คุณเสาวนีย์ เสตเสถียร                 director, KPMG Phoomchai Business Advisory Ltd.

 


หลักสูตร ภาค 2

วันอังคารที่ 13 มีนาคม - วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 9:00-16:00 น. ประกอบด้วย

·         Information System Operations, Maintenance and Support (1 วัน)

วิทยากร – คุณวิสุทธิ์ สุวรรณสุขโรจน์        

·         Protection of Information Assets (2 วัน)

วิทยากร – อ.ปริญญา หอมอเนก  President and Founder, ACIS Professional Center Co., LTD.

อัตราค่าสัมนา 

ผู้ร่วมสัมมนา

ค่าธรรมเนียม

ภาคใดภาคหนึ่ง

ค่าธรรมเนียม

ภาค 1 +2

·         สำหรับสมาชิกของสมาคม ISACA

    14,445 บาท

     25,680  บาท

·         สำหรับสมาชิกของสมาคมที่มีความร่วมมือกับ ISACA และองค์กรที่สมัครเป็นกลุ่มตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

16,050 บาท

     28,890 บาท

·         สำหรับบุคคลทั่วไป

19,260 บาท

     32,100 บาท

 หมายเหตุ

 • ราคาน้ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 • สมาคมฯ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ท.ป. 4/2528 ข้อ 12/1
 • สมาคมฯ ไม่มีนโยบายในการรับชำระเงินภายในวันสัมมนาหรือภายหลังวันสัมมนา
 • ผู้สมัครจะต้องโอนเงินก่อนวันที่ มีนาคม 2561 จำนวนเงินค่าสัมมนาที่ชำระจะต้องเป็นจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ข้างต้น โดยไม่มีการหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินของธนาคารหรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ทั้งนี้สมาคมฯ ไม่มีนโยบายรับและชำระเงินในวันสัมมนาหรือภายหลังการสัมมนา
 • นื่องจากการสัมมนาในครั้งนี้ จำกัดจำนวนที่ 2ท่าน หากมีผู้สมัครเข้ามามากกว่าจำนวนที่รับได้ จะให้สิทธิ์ผู้ที่ส่งหลักฐานการชำระเงินเข้ามาก่อน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณประทักษ์ วงศ์สินคงมั่น  โทรศัพท์หมายเลข 081-840-5835   Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
AddThis Social Bookmark Button
 
หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบ IT 1/2561
วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

 

ISACA จัดอบรมหลักสูตร "เตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบ IT " ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่: โรงแรม อริสตัน สุขุมวิท24

 Download รายละเอียดหลักสูตร      

 ลงทะเบียนออนไลน์

 หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

 • ผู้ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่งเริ่มงานใหม่หรือผู้ตรวจสอบทั่วไปที่ต้องการจะพัฒนาทักษะและความรู้ ด้านการตรวจสอบ
 • ผู้ปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแล / ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสบการณ์ แต่ต้องการจะเพิ่มพูนความรู้และปรับปรุง ข้อมูลด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันต่อเหตุการณ์เพื่อใช้ประกอบการทำงาน
 • ผู้ที่สนใจในงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

อัตราค่าสัมนา 

 

สมัครและชำระเงินภายใน

วันที่ 19 มกราคม 2561

สมัครและ/หรือชำระเงินหลัง

วันที่ 19 มกราคม 2561

สมาชิก  ISACA

9,523  บาท

10,700  บาท

สมาชิกของ IIAT, ITSMF, TISA และองค์กรที่เข้าร่วมมากกว่า 3 ท่านขึ้นไป

10,165  บาท

11,770  บาท

บุคคลทั่วไป

10,700  บาท

12,840  บาท

หมายเหตุ
 • ราคาน้ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 • สมาคมฯ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ท.ป. 4/2528 ข้อ 12/1
 • สำหรับอตัราค่าสัมมนาสำหรับผู้ที่สมัครภายในวันที่ 19 มกราคม 2561 ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนออนไลน์และทำรายการโอนเงินผ่านธนาคารภายในวันที่ 19 มกราคม 2561 ทั้งนี้สามารถส่งโทรสารหลักฐานการโอนเงินในภายหลัง ไดัไม่เกิน 1 สัปดาห์
 • สมาคมฯ ไม่มีนโยบายในการรับชำระเงินภายในวันสัมมนาหรือภายหลังวันสัมมนา
AddThis Social Bookmark Button
 
ตารางการจัดอบรมของสมาคมฯปี 2561

หลักสูตรการฝึกอบรมในปี 2561

ชื่อหลักสูตร

ระยะ

กำหนดวัน

CPE

เปิดลง ทะเบียน

หมายเหตุ

เตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบ IT

ครั้งที่ 1/2018 (B)

วัน

พ.-ศ. 21-23 ก.พ. 61

21

ม.ค.61

รายละเอียด

หลักสูตรผู้ตรวจสอบด้านไอทีมืออาชีพ ภาค 1

·         The process of Auditing Information Systems

·         Governance and Management of IT

·         Information Systems Acquisition, Development and Implementation

 (Prerequisite: เตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบ IT) (I)

วัน

อ.-พฤ. 6-8 มี.ค. 61

8

18 ม.ค. 61

 รายละเอียด

หลักสูตรผู้ตรวจสอบด้านไอทีมืออาชีพ ภาค 2

·         Information System Operations, Maintenance and Support (1 day)

·         Protection of Information Assets (2 days)

(Prerequisite: เตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบ IT) (I)

วัน

อ.-พฤ. 13-15 มี.ค. 61

8

18 ม.ค. 61

 

CISA® mock exam ครั้งที่ 1/2018 (เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของสมาคมฯ)

วัน

ส. 17 มี.ค.61

-

ก.พ. 61

ฟรีเฉพาะสมาชิกและให้สิทธิ์เฉพาะผู้สมัครสอบก่อน

 

จำกัดจำนวน 20 คนต่อหลักสูตร

CISM® mock exam ครั้งที่ 1/2018 (เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของสมาคมฯ)

 

วัน

อา. 18 มี.ค.61

-

ก.พ. 61

CGEIT®  Review Program ครั้งที่1/2018

วัน

ส.อา.24-25 มี.ค. 61

-

ก.พ. 61

CRISC Review Program ครั้งที่ 1/2018

วัน

ส. 31 มี.ค -อา.เม.ย. 61

-

ก.พ. 61

การกำกับดูแลไอทีระดับองค์กรทางการแพทย์ (GEIT for Health CareOrganization) (B)

วัน

ศ. 27 เม.ย.61

6

12 มี.ค.61

 

Cybersecurity Fundamental (B)

ครั้งที่ 1/2018

วัน

ส.อา.12-13 .. 61

12

19 มี.ค.

 

ป้องกันการเจาะระบบเครือข่ายสื่อสาร (Prevent Network Systems Hacking) (B)

วัน

พ. 16 พ.ค. 61

6

15 มี.ค.61

 

COBIT® 5 for Management (I)

วัน

พ.-ศ.23-25 .ค.  61

18

26 มี.ค.

 

SAP Overview, Security and Risk Universe (B) ครั้งที่ 1/2018

วัน

อ.-พ. 12-13 มิ.ย.61

12

30 เม.ย.

 

Technical Auditing and Securing SAP (I) ครั้งที่ 1/2018

วัน

อ.-พฤ. 19-21 มิ.ย.61

18

30 เม.ย.

 

เตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบ IT ครั้งที่ 2/2018 (B)

วัน

พ.-ศ. 4- 6 ก.ค. 61

21

พ.ค.

 

Guide to COBIT® 5 Implementation(Prerequisite: COBIT® 5 for Management) (A)

วัน

พ.-ศ. 19-20 .ค. 61

21

มิ.ย.

 

COBIT® 5 for Risk

(Prerequisite: COBIT® 5 for Management) (A)

วัน

พ.-ศ. 22-24 ส.ค. 61

21

ก.ค.

 

COBIT® 5 Process Assessment (Prerequisite: COBIT® 5 for Management) (A)

วัน

พ.-พฤ. 12-13 ก.ย.61

12

ส.ค.

 

CISA® mock exam ครั้งที่ 2/2018 (เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของสมาคมฯ)

วัน

ส. 22 ก.ย.61

-

15 ส.ค.61

ฟรีเฉพาะสมาชิกและให้สิทธิ์เฉพาะผู้สมัครสอบก่อน

 

จำกัดจำนวน 20 คนต่อหลักสูตร

CISM® mock exam ครั้งที่ 2/2018 (เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของสมาคมฯ)

วัน

อา. 23 ก.ย.61

-

15 ส.ค.61

CGEIT®  Review Program ครั้งที่2/2018

วัน

ส.-อา. 29-30 ก.ย.61

-

15 ส.ค.61

CRISC Review Program ครั้งที่ 2/2018

วัน

ส.อา. 6-7 ต.ค. 61

-

15 ส.ค.61

Cybersecurity Guidance for Small and Medium-Sized Enterprise (B)

วัน

ส. ต.ค. 61

6

ก.ย.

 

Cybersecurity Fundamental (B)

ครั้งที่ 2/2018

วัน

พฤ.-ศ. 18-19ต.ค. 61

12

ก.ย.

 

ทักษะสำหรับผู้บริหารงานตรวจสอบไอที

(Soft Skill for IT Audit Leader) (A)

วัน

พฤ. 25ต.ค.61

12

30 เม.ย.

 

การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ Cybersecurity for auditor (Prerequisite: Cybersecurity Fundamental) (I)

วัน

พฤ.-ศ. 8-9 พ.ย. 61

12

21 ก.ย.

 

SAP Overview, Security and Risk Universe (B) ครั้งที่ 2/2018

วัน

อ.-พ. 27-28 พ.ย. 61

12

ต.ค.

 

Technical Auditing and Securing SAP (I) ครั้งที่ 2/2018

วัน

พ.-ศ. 12-14 ธ.ค. 61

18

ต.ค.

 

Cybersecurity Resilience Management  (B)

 

วัน

อ. 18 ธ.ค. 61

6

พ.ย.

 

Cybersecurity Resilience Implementation workshop (I)

 

วัน

พ.-พฤ 19-20 ธ.ค. 61

12

พ.ย.

 


 (B) Beginner, (I) Intermediate, (A) Advance 

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button
LAST_UPDATED2
 
Certification 2560-1
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

การสอบวุฒิบัตรในปี 2560-2561 สามารถสมัครได้แล้ววันนี้!!

เริ่มตั้งแต่ปี 2560 การสอบวุฒิบัตรจะเป็นการสอบแบบ Computer-based Testing (CBT) โดยผู้สอบจะต้องเดินทางไปสอบยังศูนย์สอบที่ระบุไว้ ผู้สอบสามารถเลือกวันที่จะสอบได้ภายในช่วงเวลาที่ระบุ ดังนี้

ช่วงเวลาที่ 3/2560: วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2017 (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 20 ธันวาคม 2560)

 

 

สำหรับปี 2561 ช่วงระยะเวลาของการสอบมีดังนี้

 

ช่วงที่ 1/2561

ช่วงที่ 2/2561

ช่วงที่ 3/2561

วันเริ่มต้น

1 กุมภาพันธ์ 2561

1 มิถุนายน 2561

1 ตุลาคม   2561

วันสิ้นสุด

24 พฤษภาคม 2561

23 กันยายน 2561

24 มกราคม 2562

วันเริ่มให้ลงทะเบียน

1 ธันวาคม 2560

1 ธันวาคม 2561

1 กรกฎาคม 2561

วันหมดเขตให้ลงทะเบียน

18 พฤษภาคม 2561

18 กันยายน 2561

18 มกราคม 2562

วันหมดเขตการขอเลื่อนวันสอบ

24 พฤษภาคม 2561

23 กันยายน 2561

24 มกราคม 2562

 

ค่าธรรมเนียมการสอบ สำหรับปั 2560-1 (ท่านสามารถสมัครสมาชิกไปพร้อมกับการสมัครสอบ)

 

ราคาสมาชิก

ราคาบุคคลทั่วไป

 

 

ราคาปกติ

US $575US $760 

Download รายละเอียดการสอบปี 2560

Download รายละเอียดการสอบปี 2561  

สมัครสอบ คลิก>>

สถานที่สอบ: 

1. The Enterprise Resource Training ชั้น 3 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ II เลขที่ 2922/135-136 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10320 โทร 027181599 แผนที่

2. Trainex Training Center (NT) เลขที่ 90 CW เทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 021683112 แผนที่

3. Trainocate เลขที่ 999/9 อาคารเซ็นทรัลเวริ์ล  ชั้น 16 Unit ML 1606 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 026131033 แผนที่

AddThis Social Bookmark Button
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 2พันธมิตร

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

bottom
top

Latest News

Popular


bottom

ISACA Bangkok Chapter St. Gabriel Foundation Building, Soi Thonglor 25, Sukhumvit 55 Rd. Thailand 10110 Tel:66-89777-0900