top
logo

feed-image Feed Entries

joomla counter
Home
Welcome to ISACA Bangkok Chapter
ISACA จับมือเป็นพันธมิตรกับสภาวิชาชีพบัญชี
วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ISACA จับมือเป็นพันธมิตรกับสภาวิชาชีพนักบัญชี

 FAP

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560  สมาคมผุ้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ ได้ลงนามในบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อความร่วมมือกันในโครงการพัฒนาบุคคลกรด้าน

การตรวจสอบภายในและด้านการตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้

ความสามารถ และทักษะของบุคลากรด้านการตรวจสอบภายในและด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศของ

ประเทศไทยให้มีศักยภาพสูงทัดเทียมระดับสากล

AddThis Social Bookmark Button
 
หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบ IT เปิดใหม่
วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบ IT ครั้งที่ 2 

 

สำหรับผู้ที่พลาดเข้าอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบ IT เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ทางสมาคมฯได้เปิดอบรมหลักสูตรนี้อีกครั้งสำหรับปี 2560 นี้ ในวันที่ 7-9 กันยายน โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม เป็นต้นไป

AddThis Social Bookmark Button
 
Certification 2560
วันศุกร์ที่ ๐๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

การสอบวุฒิบัตรในปี 2560 สามารถสมัครได้แล้ววันนี้!!

การสอบวุฒิบัตรในปี 2560 จะเป็นการสอบแบบ Computer-based Testing (CBT) โดยผู้สอบจะต้องเดินทางไปสอบยังศูนย์สอบที่ระบุไว้ ผู้สอบสามารถเลือกวันที่จะสอบได้ภายในช่วงเวลาที่ระบุ สำหรับในปี 2560 นี้จะแบ่งช่วงเวลาที่เลือกได้ออกเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่

ช่วงเวลาที่ 1: วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2017 สมัครวันนี้ รับส่วนลด US$50 จนถึงวันที่ 28 ก.พ. 2017

ช่วงเวลาที่ 2: วันที่ 1 สิงหาคม– 30 กันยายน 2017

ช่วงเวลาที่ 3: วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2017

 


Download รายละเอียดการสอบ 

สมัครสอบ คลิก>>

สถานที่สอบ: ชั้น 3 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ II เลขที่ 2922/135-136 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10320

AddThis Social Bookmark Button
 
เอกสารประกอบการเสวนา Social Networking/Mobile/Tablet Security
วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๗:๕๔ น.

เอกสารประกอบการเสวนาเรื่อง "ภัยคุกคามและวิธีป้องกันจากการใช้ Social Networking
และ Mobile/Tablet
พร้อมสาธิตวิธีการโจมตี" ที่จัดใน Clinic IA วันที่ 27/8/2554 Download

AddThis Social Bookmark Button
 พันธมิตร

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

bottom
top

Latest News

Popular


bottom

ISACA Bangkok Chapter St. Gabriel Foundation Building, Soi Thonglor 25, Sukhumvit 55 Rd. Thailand 10110 Tel:66-89777-0900